tvorové z bestiáře – bestiary creatures

Kdo mě zná, ví, jak si libuji ve středověku. Středověké kodexy jsou mou velkou láskou, a to nejen pro iluminace. Nechala jsem ožít tři stoření a obsypala je modrým křemenem, drahokamem podporujícím harmonii. Obdivujme středověkou kulturu jednak prismatem doby dávno minulé a zoroveň nechme její dědictví ožít k kontextu doby dnesní. S vědomím hluboké víry a pokory.

Shora:

Halcyon – ledňáček – dle středověké knihy hnízní na vodě

Rys – jak praví bestiář, jeho moč v písu mění se v jantar

Tygřice -psáno jest, že ji nelze pro její rychlost dostihnout, dá se však oklamat zrcadlem, do nehož hledí a je fascinována svým půvabem

Cena je 1499 CZK za jednu brož

stana sova-56

stana sova-55 stana sova-57 stana sova-58 stana sova-59 stana sova-60